• עקבו אחרינו:
 התקשרו אלינו כניסת משתמשים

ניהול מלא

ניהול מלא

בנוסף לפורטל ושירות לקוחות יהנה היזם/ המארגן משירותים נוספים
פורטל לקוחות ישיר
ניהול ושירות לקוחות
ליווי עד היתר :
✓ ליווי עד היתר
✓ ישיבות צוות קבועות עם כל היועצים
✓ עריכה והפצה של פרוטוקולים לכל הנוגעים בדבר ולמזמין.
✓ בקרה על ביצוע של פרוטוקולים
✓ עבודה צמודה מול המפקח והאדריכל.
✓ ניהול וליווי בהכנת מפרטי המכר
✓ תיאום וריכוז מכרז הקבלנים להחלטת היזם
✓ גיבוש תכנית לפרויקט ללוחות זמנים ואומדני עלויות לשלב הביצוע
✓ דיווח מפורט למזמין בקשר לבקרת לוחות זמנים ועמידה תקציבית.
✓ בחירת ספקים/יועצים בפרויקט סגירה ומשא ומתן לפני הסכם.
✓ ליווי בעירייה וקיום קשר מתמיד עם העירייה
✓ סיוע מול היועצים לקידום הדרישות מול העירייה
✓ עבודה מול רשויות כגון : מים, חשמל, כיבוי אש...
✓ ריכוז החומר של כל הסכמי הספקים לפני היתר
✓ עבודה שוטפת מול מפקח הפרויקט


ליווי בנקאי:
✓ פגישות עם הבנקים השונים וגופים חוץ בנקאיים להצגת הפרויקט.
✓ ליווי היזם או הקבוצה לבחירת בנק מלווה
✓ בחירת הבנק המלווה או חוץ בנקאי– ביצוע מכרז בין הבנקים.
✓ אישור (תוכנית הפרויקט בבנק המלווה, כולל בדיקה ואישור דו"ח 0 (אפס).
✓ טיפול פרטני בהכנת יזם / חברי קבוצה לפני הגעה לבנק – מתן יעוץ מקצועי בנושא משכנתאות, בחישוב החזרי המשכנתא וכל יעוץ נוסף הקשור לתנאי מימון.
✓ התאמת הסכם ליווי ליזם / ק. רכישה מול הבנק.
✓ הכנת תיק פרויקט בהתאם לדרישות הבנק.
✓ יעוץ כללי לרוכשים מול הבנק המלווה עד להשלמת תיקי המשכנתא.
✓ ריכוז ואיסוף כל המסמכים הנדרשים לבנק מהרוכשים / חברי הקבוצה בהתאם לתוכנית הליווי, לצורך הגשת הבקשות.
✓ קשר שוטף עם הבנק בנושא אישור הבקשות ופתיחת תיקי המשכנתא(ות).
✓ סגירת תיקי המשכנתא והזרמת כסף לח-ן הפרויקט.
✓ מתן יעוץ לחברי הקבוצה בכל נושא המימון במהלך הפרויקט (עד לסגירת תיקי המשכנתא).
✓ פתיחת חשבון הליווי לפני קבלת היתר


ליווי חשבונאי /פיננסי :
✓ הכנת דוחות משלימים למפקח הבנק בעבור " דוח עמידה בתנאים"
✓ עבודה שוטפת מול הבנק המלווה
✓ ניהול ובקרה של תשלומים לספקים/ יועצים
✓ בקרה ועמידה בתקציב הפרויקט
✓ הכנת דוחות שוטפים למפקח מטעם הבנק המלווה
✓ בקרה וביצוע תחשיב פיננסי עבור חשבון קבלן מבצע
✓ הפקת דוחות עמידה בתקציב ליזמים על מנת לתת שליטה על הוצ' הפרויקט

תוספות:
✓ בחירת ספקים וגמרים לפרויקט מול הקבלן המבצע
✓ בקרה וליווי כל דירה בפרויקט עד גמר שינויי הדיירים
✓ קיום ישיבות צוות קבועות על התקדמות ועמידה בלוחות זמנים בשלבי הבנייה
✓ ניהול מלא לקבלת טופס 4 מול המפקח והאדריכל.
✓ ניהול וליווי תהליך מסירת הדירות לרוכשים.
✓ ליווי שלב תקופת הבדק לרבות ליווי עד קבלת טופס גמר לפרויקט