• עקבו אחרינו:
 התקשרו אלינו כניסת משתמשים

ניהול ושירות לקוחות

ניהול ושירות לקוחות

במחלקת ליווי וניהול אנו מנהלים את הקשר בין  הלקוחות לבין מנהלי הפרויקט והיועצים השונים המלווים את הפרויקט החל משלב המו"מ עד למסירת הדירה החדשה.

השירות ניתן באמצעות מנהל פרויקט מקצועי וכולל בתוכו בנוסף את מערכת פורטל לקוחות ישיר 

השירותים הנוספים:

הכרה אישית של כל דייר ורוכש וצרכיו האישיים                                    

ייצוג הדיירים מול עו"ד הפרויקט                                                 

ייצוג לקוחות הפרויקט מול עו"ד מיסויי ורו"ח                                      

דיווחים ועדכונים על קצב התקדמות הפרויקט                                    

עבודה שוטפת מול הבנק המלווה                                                                                       

ליווי וניהול בחירת ספקי הפרויקט מול היזם/קבלן.                                 

סגירת נהלי העבודה מול משרד שינויי הדיירים מטעם הקבלן המבצע 

זמינות ומתן מענה לכל דרישות הדייר

ניהול ליווי של ההסכמים והתכניות לפני חתימת הדיירים מול היועצים המשפטיים והאדריכל.

ריכוז החומרים הנדרשים לקבלת הפטורים ממס שבח.

העלאת כל החומרים בפורטלראה פירוט "פורטל פולי".

תאום פגישות אישיות

הכנת תיק לדייר המאגד את נוהל שינויי דיירים וריכוז פרטי ספקים וגמרים שנבחרו 

ריכוז והעלאת  תוכניות מאושרות ע"י הדיירים והרוכשים לאחר שינויי הדיירים

שימור לקוחות

תוספות לשירות בתמ"א

תאום הביצוע בדירות מול הדיירים בפרויקט תמא

תאום ומעקב אחר הוצאה לפועל של כל דרישה או הסכמה בין הדיירים ליזם

ניהול וסיוע לדיירים מול הרשויות לקבלת מסמך העדר חובות 

ליווי מסירת הדירות לידי היזם והחתמת פרוטוקול מסירה

פינוי המבנה לפני הריסה 

ליווי וניהול מעבר לדיור חלופי מול הדיירים בפרויקט תמ"א 2 בכל הנוגע לריכוז החומרים והעברתם לרשויות ( חשמל, גז, מים וארנונה)

ליווי וניהול של מעבר לדירה החדשה, עבודה מול מתווכים למציאת דיור חלופי במידת הצורך.

תאום פינויי זמני מול הדיירים  בפרויקט תמ"א 1 במידת הצורך בשלבי ביצוע הדורשים זאת ע"פ התקנים ( יציקת קומות נוספות, בניית גרם המדרגות וכו...).